Novéna za nového biskupa Stanislava

Před samotným biskupským svěcením otce Stanislava je připravena devítidenní příprava na slavnost uvedení nového dicézního biskupa do služby.

Materiál je k dispozici buď jako brožura k tisku ve formátu PDF nebo jako PDF jednotlivých za sebou jdoucích stránek, například k uložení do čtečky elektronických knih nebo do mobilních telefonů.


Jmenovaný biskup Stanislav Přibyl prosí o Vaše modlitby a jeho přáním je, aby biskupské svěcení bylo slavností celé místní církve. Devítidenní modlitba před jeho biskupským svěcením může být dobrou příležitostí k duchovní přípravě na tuto slavnost. Lze se ji modlit jak společně, tak soukromě. Duchovní správce prosíme, aby modlitbu novény rozšířili mezi věřící.

Dokument ke stažení (PDF jednotlivých za sebou jdoucích stránek): ZDE

Zdroj: www.dltm.cz

11.2.2024 • Titulní strana