Havraň - kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince v HavraniKostel sv. Vavřince v Havrani

Nejstarší zmínkou o existenci havraňského kostela je soudní spor z roku 1337 mezi Ješkem z Havraně a Štěpánem z Hrušovan a Moravěvse o patronátní právo nad farním kostelem v Havrani. Umělecké památky Čech popisují kostel sv. Vavřince jako gotický, připomínaný v roce 1364 jako farní, který byl postaven na místě starší kaple a v 18 století zbarokizován. Je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem se čtvercovou sakristií na severní straně, předsíní na jižní straně lodi a hranolovitou věží v severozápadním nároží. Fasády hladké, okna hrotitá s kružbami, na jižní straně hrotitý gotický portál s reliéfní kamennou deskou vztahující se k zakládací pověsti. Presbytář sklenut křížovou klenbou na žebrech hruškového profilu, v severní stěně gotický sanktuář s původní mříží a renesančním rámcem z doby kolem roku 1600. Sakristie sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby, loď plochostropá, trojramená kruchta. V moderní porevoluční době nesčetněkrát vykraden takže z původního historického vybavení kostela nezůstalo uvnitř nic. Uvádím fotografii z konce šedesátých let a z té samé fotografie zvětšený detail sochy sv. Vavřince

18.6.2012 • Kostely »