Bedřichův Světec - kostel sv. Jakuba Staršího

Drobný kostelík dominující terénní vyvýšenině obce Bedřichův Světec obehnaný hřbitovem se pyšní titulem nejstarší dochované sakrální stavby na Mostecku. Jak doložil archeologický průzkum, emporový kostel byl součástí šlechtického dvorce, po roce 1270 byl kostel přestavěn v raně gotickém slonu, později získal renesanční věž. Je to jednolodní, obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, s pravoúhlou sakristií, která převyšuje loď a s otevřenou předsíní po jižní straně, okna má hrotitá. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut dvěma poli křížové klenby na konzoly, předsíň je sklenuta křížovou hřebínkovou klenbou. Do západní části chrámové lodi původně vystupovala empora (vyvýšená část) opřená o střední pilíř a nesená klenbou. Emporu později nahradila dřevěná kruchta. Gotický sanktuář je opatřen původní mřížkou. Původní raně barokní oltář s obrazem sv. Jakuba a kazatelnu zde již nenajdeme. Jediným vybavením jsou varhany a dva náhrobní kameny (z roku 1521 a 1571) na stěně v předsíni. V kostele jsou dochovány gotické nástěnné malby (fresky) ze 14. století. Další kulturní památkou v obci je opuková socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1774.

Bohoslužba se zde koná obvykle jen při příležitosti svátku sv. Jakuba kolem 25. července.

Historické fotografie poskytlo Oblastní muzeum v Mostě.

25.6.2012 • Kostely a farnosti »