Začala doba adventní

Žehnáním věnců byla záhajena mše svatá na 1. neděli adventní i samotná adventní doba. Nastává čas ztišení, klidu a rozjímání, jako příprava na nadcházející vánoční svátky. Pořad bohoslužeb zůstává zachován. Možnost svátosti smíření je vždy přede mší svatou (upřednostňujte prosím všední den), děkuji.

29.11.2020 • Titulní strana