Vikariátní konference v Mostě - čtvrtek 12. září 2019

Ve čtvrtek, 12. září 2019 v 09.30 hod. budou ve farním kostele sv. Václava v Mostě kněží krušnohorského vikariátu celebrovat mši sv. u příležitosti vikariátního setkání.

Všichni jste srdečně zváni.

Přijďte podpořit své kněze.

7.9.2019 • Titulní strana