Těšíme se na pastorační návštěvu o. biskupa Jana 11. října

V neděli 11. října naši farnost poctí pastorační návštěvou otec biskup Mons. Jan Baxant. Mše svatá bude až od 10 hod. Ostatní nedělní mše (Bečov a Vtelno) se ruší. Po mši svaté jsou farníci zváni na slavnostní oběd na nově opravené mostecké faře.

26.9.2015 • Titulní strana