Svatováclavská pouť 28.9. od 9 hod

Ve středu 28. září si budeme připomínat úmrtí sv. Václava, patrona naší země a také naší mostecké farnosti. Mše svatá v kostele sv. Václava začíná v 9 hod. Po mši jsou farníci zváni k setkání na faře a pohoštění. Hledejme ve sv. Václavovi vzor nejen v naší víře, jak napovídá následující modlitba...

23.9.2016 • Titulní strana