Slavnostní mše - requiem

❗️ Slavnostní bohoslužba - Requiem ❗️
Za význačnou osobnost novodobých českých dějin Františka kardinála Tomáška u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí.

👆 Most, kostel sv. Václava, čtvrtek 4. srpna 2022:
16.00 hod. adorace, možnost sv. smíření
17.20 hod. modlitba sv. růžence
18.00 hod. mše svatá (requiem)

29.7.2022 • Titulní strana