Slavnostní mše ke sv. Václavu

Slavnostní mše svatá ke sv. Václavu se uskuteční v neděli 27. září 2020 od 9.00 hodin v kostele sv. Václava v Mostě. Po mši jste zváni na malé občerstvení na faře. V tento den nebude mše sv. v Bečově ani ve Vtelně!

19.9.2020 • Titulní strana