Setkání s otcem děkanem

Každý čtvrtek je po večerní mši svaté možno zajít na faru na setkání s otcem děkanem.

19.11.2023 • Titulní strana