Příprava na křest a biřmování

Příprava na křest dospělých a biřmovávání začíná 6. října 2022 v 18.00 hodin na faře.

28.9.2022 • Titulní strana