Po nové fasádě se pracuje na nových schodech

Stavební maraton na faře pokračuje stavbou nového schodiště na faru. Foto z průběhu stavby jsou k vidění právě zde.

5.7.2015 • Titulní strana