MAS Naděje, o.p.s

MAS neboli Místní akční skupina Naděje je obecně prospěšná společnost, založená městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova na území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Bližší informace naleznete na webových stránkách na adrese http://www.masnadeje.cz/.

20.2.2021 • Titulní strana