Manželé Grešovi po 50ti letech obnovili svůj slib

Alžběta a Josef Grešovi z naší farnosti v pátek 18.11. slavili zlatou svatbu. Již 50 let drží jako muž a žena pospolu v dobrém i zlém. Všichni moc gratulujeme a přejeme ještě další láskyplná léta v manželství, ať jsou jeden druhému oporou a spolu s Hospodinem kráčí v přátelství.

Malá připomínka z dojemné páteční mše svaté...

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.Láska nikdy nezanikne.“ 1Kor 13, 1–8

19.11.2016 • Titulní strana