Májové pobožnosti vždy po květnové večerní mši

"Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách“ - nejen tato pasáž z Písně písni 2, 1 vedla k zasvěcení měsíce května,
měsíce květů a květin, Matce Boží. Panna Marie nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Lásku i úctu k blahoslovené Panně Marii můžeme projevit společně při májových pobožnostech, které následují v mosteckém kostele sv. Václava vždy bezprostředně po večerní mši svaté začínající v 18 hod (po, st a pá).

26.4.2017 • Titulní strana