Kanonická instalace nového pana děkana 11.8. v Mostě

1.8. 2019 se naším novým duchovním správcem a děkanem římskokalické farnosti-děkanství Most stal P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. Jeho slavnostní uvedení do funkce se uskuteční v neděli 11.8. 2019 při mši svaté, která začíná v 10 hod. Významnými celebranty bude litoměřický generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a také 48. velmistr a generál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr.., neboť do toho řádu patří i náš pan děkan.

Po mši a kanonické instalaci jsou farníci srdečně zváni na mosteckou faru, kde budou mít možnost se s panem děkanem seznámi, popovídat a také se občerstvit. V Bečově ani ve Vtelně tuto sobotu mše svaté nebudou.

3.8.2019 • Titulní strana