Historie farnosti 1960 - 1970

60. léta v Mostě proběhla ve znamení stínu nad městem Most. V roce 1964 bylo přijato usnesení o likvidaci historického města Mostu. K zániku tak bylo odsouzeno historicky cenné jádro města. Navzdory návrhům o jeho zachování jako ochranného pilíře byla prosazena jeho likvidace. Zároveň bylo rozhodnuto o rozsáhlé záchranné akci děkanského kostela Nanevstoupení P. Marie, který měl být přesunut do bezpečné zóny nedotčené likvidací města.

V dobývacím prostoru lomů a dolů a v jejich ochranných pásmech zatím mizely další obce v okolí Mostu. Společně s nimi byly likvidovány i kostely, které od litoměřické diecéze odkoupily důlní organizace. Zbořeny byly kostely v Ervěnicích, Holešicích, Slatinicích, Souši, v osmdesátých letech pak v Kopistech, Komořanech, Klínech, byla likvidována i řada kaplí a drobných sakrálních památek.

"V důsledku bohatých zásob hnědého uhlí pod starým Mostem, celý starý Most má být do r. 1972 vyklizen. Plánuje se k tomuto datu vyklizení kostela sv. Václava a komendy. Náhradní prostory jsou předběžně plánovány v novém Mostě, snad na Šibeničním vrchu, ale plány se často mění, takže osud mosteckých kostelů je dosud nejistý. Poněvadž se objekty mají likvidovat, nekonají se žádné větší údržby, takže stav většiny církevních budov je špatný."

V roce 1969 byl uzavřen děkanský kostel, který měl připraven k transferu. Poslední bohoslužbu zde na Velikonoční pondělí celebroval litoměřický biskup ThDr. Štěpán Trochta. "Celé generace naplňovaly neděli po staletí tento chrám, aby se účastnily nejsvětější oběti. Lidé zde byli křtění, zpovídali se, uzavírali manželství, žili zde a přenechávali své místo následujícím generacím. Má tedy prostor chrámu i svoji zvláštní atmosféru. Náboženský odkaz tolika generací je sem jakoby vkořeněn. Dokud chrám bude stát, je naděje, že současnost života najde své pokračování v budoucnosti právě v duchovním odkaze otců."

Nedlouho poté byly uzavřeny i všechny ostatní kostely ve starém Mostě. Bohoslužbě se pak konaly v upraveném sále budovy starého děkanství. Nová budova, která byla pro potřeby Římskokatolické církve poskytnuta v tzv. "Novém" Mostě se nacházela na Zahražanech v ulici u města Chersonu. Již koncem šedesátých let se uvažovalo o výstavbě náhradní modlitebny za likvidované kostely v Mostě a okolí. Cesta za novým kostelem však byla krajně obtížná a složitá.

17.6.2012 • Historie »