Historie farnosti - 1945

Během druhé světové války zůstaly v provozu všechny mostecké kostely, omezeny byly pouze bohoslužby v češtině, které se konaly již jen v kostele sv. Františka Serafínského u Minoritů.
Duchovní správu děkanského úřadu zastával v roce 1945 děkan Josef Sitte společně s kaplanem Rudolfem Scholzem. V srpnu 1945 evidovalo Místní velitelství Sboru národní bezpečnosti Most ve svém obvodu celkem 11 duchovních. Z toho bylo osm německé národnosti, jeden Rakušan a pouze dva Češi. Všichni němečtí duchovní s výjimkou P. Adolfa Strassera byli kvalifikováni jako osoby nespolehlivé. Děkan Sitte a kaplan Scholze byli zprvu s ostatními Němci internováni v budově komendy Křížovníků, hned následující den byli propuštěni ke sloužení mše svaté. Brzy však byli zajištěni opět a tentokrát odsunutí do pracovního tábora.

Ke změnám došlo i ve správě mosteckého vikariátu, funkce vikáře byl světskými úřady odstraněn vikář Leo Sirch, kterému byl ponechán farní úřad v Havrani, kde Sirch působil až do r. 1948, kdy se dobrovolně odstěhoval do svého rodiště v Bavorsku. V Německu se mu podařilo vypátrat zvony, které byly odvezeny během války z kostela sv. Vavřince v Havrani a měly být roztaveny, ale vzhledem k jejich stáří (pocházely z 15.st.) byly zachovány. Sirch zařídil jejich transfer do Československa, ale z české nebyl převoz povolen a zvony se na hranicích ztratily.

Seznam kněží Mosteckého okresu v srpnu 1945 dle MV SNB Most:

  • Sitte Josef (Němec) arciděkan v Mostě, nespolehlivý
  • Scholze Rudolf (Němec) kaplan, nespolehlivý
  • Lakomý Jindřich (Čech) představený kláštera
  • Bergmaier Otto (Němec) duchovní, nespolehlivý
  • Čapek Rudolf (Čech) komandeur křížovník
  • Kindermann Eman (Němec) duchovní, nespolehlivý
  • Strasser Adolf (Němec) kaplan v Kopistech, dosud na něj nejsou stížnosti
  • Will Josef Dr. (Rakušan) děkan v Litvínově, nespolehlivý
  • Windisch Ignac (Němec) kaplan, nespolehlivý
  • Renner Josef (Němec) kaplan, nespolehlivý

17.6.2012 • Historie »