Historie farnosti 1945 - 1948

Mezi nejvýznamnější církevní akce období utváření tzv. lidově demokratického Československa v letech 1945-1948 patřily národní oslavy spojené s výročím 950 let od úmrtí sv. Vojtěcha, v roce 1947. Tato akce byla nejen manifestací národního cítění, ale i vyzvednutím křesťanských kořenů počátků české státnosti. Svatovojtěšské jubileum mělo i svůj rozměr politický, demonstrace religiozity národa provázející pouť světcových ostatků, byla jednou z nejrozsáhlejších katolických akcí nedlouho před únorem 1948. Záštitu nad jubileem vedle jejího iniciátora pražského arcibiskupa Josefa Berana převzal i prezident republiky Edvard Beneš. "V křišťálové skříňce putovala lebka sv. Vojtěcha po celých Čechách a po Moravě. Do Mosteckého kraje došla ve středu dne 30. července a zůstala zde do čtvrtka 31. července. Na hranicích okresu uvítal sv. Vojtěcha zástupce Okresního Národního výboru a v 6 hodin odpoledne byl vítán u děkanského kostela v Mostě." Před kostelem proběhl projev zástupců MNV, mosteckého děkana Jindřicha Lakomého a strahovského otce opata Dr. Jarolímka, který lebku sv. Vojtěcha provázel po celou dobu oslav. Poté byla lebka slavnostně vnesena na zvláštních nosítkách do děkanského kostela. Nosítka nesl Slatinický farář Titzler, brněnský bohoslovec Procházka (který za protektorátu pracoval v Záluží), a dva zástupci řádu kapucínů působícího v Mostě. V kostele byla sloužena slavnostní bohoslužba, kázal kapucínský mnich, bývalý politický vězeň P. Ondřej.

Ostatky svatého Vojtěcha zůstaly v kostele přístupné po celou noc, o jejich ostrahu se vedle policejních složek a vojska staralo i Sdružení katolické mládeže, které zde drželo po dvojicích čestnou stráž. Následující den byly ostatky slavnostně odvezeny z mosteckého okresu a poblíž Lomu u Duchcova slavnostně předány zástupcům sousedního okresu.

Únor 1948, mezník našich moderních dějin proběhl v mosteckých farnostech vcelku poklidně. Aktivně bylo zakročeno v dubnu 1948 proti Otakarovi Zimovi, kvardiánu minoritů v Mostě. Byla mu zakázána veřejná činnost, kázání a výuka náboženství, "kázal v kostele proti lidově dem. zřízení a nikdy k němu neukázal kladný postoj." Na stránkách kroniky komendy Křížovníků, jen komandeur Čapek stručně zaznamenal historická fakta o demisi nekomunistických ministrů, o rekonstruované vládě a pozdější volbě prezidenta Gottwalda.

Na podzim roku 1948 byla provedena oprava farního kostela sv. Václava, zejména pak pláště věže, na kterém se objevily trhliny. Byla uskutečněna oprava a výměna kostelních oken, které byly poškozeny během války při spojeneckých náletech na chemické podniky v Záluží.

17.6.2012 • Historie »