Fotografie z kanonické instalace pana děkana

1.8. 2019 se naším novým duchovním správcem a děkanem římskokalické farnosti-děkanství Most stal P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. Jeho slavnostní uvedení do funkce proběhlo v neděli 11.8. 2019 při mši svaté, kterou celebroval litoměřický generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a také 48. velmistr a generál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr., neboť do toho řádu patří i náš pan děkan.

Po mši a kanonické instalaci se farníci sešli na mostecké faře, kde měli možnost se s panem děkanem seznámit, popovídat a také se občerstvit.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z uvedení pana děkana do úřadu.

3.8.2019 • Titulní strana