Eucharistický den v Mostě bude 7. května

V pondělí 2. května budeme mít v Mostě eucharistický den. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní začne v 15 hod, do 18 hod pak bude možnost adorace, po níž bude následovat mše svatá a májová pobožnost.

1.5.2016 • Titulní strana