Chodníky jsou dodělány

Práce na rekonstrukci mostecké fary pokračují v jejím okolí. V červnu a červenci se podařilo vybudovat nové chodníky, vydláždit dvůr a provést ozelenění a zkrášlení přilehlých ploch. Zde si můžete prohlédnout fotografie z rychlé stavby.

10.9.2016 • Titulní strana